Teksty Mantr

Mantry podnoszą poziom energii w naszym ciele,
harmonizują centra energetyczne i oczyszają aurę

Praktykując jogę, medytując czy śpiewając mantry stajemy się bardziej świadomi energii w nas i wokół nas, i możemy wzmocnić, a nawet uleczyć naszą aurę. Wtedy stajemy się naprawdę silni, trzymamy się swojego powołania i swojej drogi/misji życiowej, niezależnie od tego, co mówią lub myślą o nas inni ludzie. Wszelkie negatywne energie takie jak złość, zawiść czy zazdrość nie mogą tak łatwo zniszczyć naszego spokoju i szczęścia. Wzmacnianie naszej aury jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ważne – dla naszego zdrowia emocjonalnego, psychicznego, ale również fizycznego. Wiemy przecież, że wszelkie energie przekładają się na funkcjonowanie naszych ciał i organów wewnętrznych. Jest to już zbadane naukowo.
Mantry pomagają w uzdrowieniu relacji międzyludzkich, łagodzą konflikty, ułatwiają proces przebaczania, zapominania i wybaczania wyrządzonych krzywd.
Jeśli zastosujemy proces mentalnej wizualizacji osoby lub osób, którym chcemy pomóc i ich uleczyć, wyśpiewując dźwięki mantr, prześlemy im energię dobrego samopoczucia i zdrowia.

Fotografia kirlianowska

Dla wielu osób aura i czakry wydają się być czysto fikcyjnymi wymysłami, jednak podobne podejście wynika z braku wiedzy na ten temat. O aurze wiedzieli już w starożytnym Egipcie, Indiach, Grecji i krajach Ameryki Środkowej i Południowej. Badania nad aurą i niefizycznymi składnikami naszej rzeczywistości prowadzone były już pod koniec XVIII wieku. Pod koniec lat 80tych inżynier Jurij Krawczenko i lekarz Nikołaj Kalaszczenko skonstruowali urządzenie o nazwie fazowy aurometr. Stierdzono, że na podstawie pomiarów promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez obiekty w odległości do 1,5 metra od powierzchni przedmiotu można dokonać pomiaru aury. Przy użyciu elektronicznych filtrów do badania składników o określonej częstotliwości.
Obecnie nie ma żadnych podstaw, aby dyskredytować tzw. „duchowe” składniki natury rzeczywistości, ponieważ istnieją mocne dowody naukowe potwierdzające ich istnienie. Kluczem jest fotografia kirlianowska. Nazwa pochodzi od nazwiska człowieka, który uważany jest za jej głównego wynalazcę – Siemiona Dawidowicza Kirliana. Trzeba przy tym wspomnieć, że pierwszym człowiekiem, który dokonał naukowej fotograficznej rejestracji aury był Polak pochodzenia ormiańskiego zajmujący się techniką – Jakub Jodko Narkiewicz (ur. 20 lutego 1898 w Jekateryndarze, obecnie Krasnodar, zmarł 4 kwietnia 1978 roku). Kirlian pod koniec lat 30 XX wieku powtórzyl osiągnięcie Narkiewicza, uwieczniając fotograficznie powłokę energetyczną – aurę.
Aura składa się z poszczególnych warstw. Według obecnej wiedzy jest ich od 7 do 21. Powłoki te wzajemnie się przenikają, zupełnie jak różne wymiary rzeczywistości.

W Indiach istnieje indyjski system 7 czakr głównych a uklad hormonalny i nerwowy.

1. MANTRA SŁOWIAŃSKA „Radoro Daro Slavo”

W kulturze słowiańskiej od czasów starożytnych praktykowano wymawianie mantr, a nazywano je AGMAMI – słowami mocy, w które wciela się Bóg. Słowiańscy szamani, uzdrowiciele, kapłanki używali mocy mantr do pracy z wewnętrznymi wibracjami człowieka, które zawierają moc zmieniania rzeczywistości zewnętrznej. Naukowo zostało zbadane, że słuchanie mantr w przeciągu kilku minut harmonizuje dwie półkule mózgowe uzyskując stan umysłu Alfa, a kryształki wody w naszym ciele fizycznym, której mamy w ciele ponad 70 procent, przybierają kształt strukturalny pod wpływem harmonijnej wibracji mantr. Mantry są bardzo pomocne nie tylko w medytacji, by uzyskać wyższe stany świadomości, ale także w codziennym życiu, wyciszeniu emocji, uspokojeniu umysłu i oczyszczeniu z negatywnych myśli, wejściu w wewnętrzną harmonię, odczuwaniu pozytywnych uczuć jak radość i miłość.
AGMY składają się głównie z jednego, dwóch lub rzadziej trzech słów. I nie staraj się logicznie ich zrozumieć, gdyż ten jest poza rozumieniem mózgu i działa na poziomie podświadomości. AGMY pochodzą z jednego prajęzyka, a obecnie występuje w językach starożytnych ludów, takich jak łowianie, Indo-Aryjczyków, Persów, Żydów, Mongołów, Chińczyków i in. starych kultur.

2. MANTRA WEDYJSKA „Gayatri Mantra”

Gayatri Mantra jest wielkim hołdem składanym energii Słońca. Kultura Słowian ma głębokie związki z cywilizacją starożytnych Indii. Widać to choćby po podobieństwach językowych sanskrytu i pradawnej polskiej mowy. Gayatri Mantra stanowi modlitwę do Sawitura (postaci Boga opiekującej się Słońcem), akcentujące medytację nad jego doskonałym światłem z prośbą o oświecenie intelektu.
„Ziemia, Przestworza, Niebo to słońca ukochany (wybrany) blask (światło) Boga, kontemplujmy (medytujmy) myśli, który nas natchnie”

Mantra Gayatri zapisany w sanskrycie:

Om Bhur Bhuvah Swaha
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yo Nah Prachodayat

Wedyjskie przekazy głoszą, że Gayatri Mantra jest najpotężniejszą mantrą, która ma moc niweczenia karmy.

Tłumaczenie Gayatri Mantry na język polski:

Medytuj nad OM, pradźwiękiem Boga, z którego biorą początek trzy sfery, Bhur – ziemska, Bhuvah – eteryczna, subtelniejsza i Swaha – niebieska. Oddajemy cześć (Varenyam) najwyższemu, niepojętemu, Boskiemu Bytowi (Tat), a także twórczej, życiodajnej sile przejawiającej się w słońcu (Savitur). Medytujemy (Dhimahi) nad promieniowaniem (Bhargo), światłem (Devasya) Boga, które unicestwia wszelką ciemność, niewiedzę i wszelkie wady. Niech Twoje światło rozjaśni nasz umysł (Dhi) – Boże, prosimy Cię o to usilnie (Yo nah Prachodayat).

Słowa tej mantry wymawia się następująco:

Om Bhur Bhuwa Słaha,
Tat Sawitur Warenjam,
Bhargo Dewasja Dhimahi,
Dhijo Jo Nah, Praciodajat.

Istnieje wiele dobrych przekładów znaczenia Gayatri Mantry, które się uzupełniają, lub zawierają dodatkowe objaśnienia. Jeden z typowych przekładów to: „Oto Światłość ogarniamy (przenikamy); Cali światłością niebios przeniknięci; Światłem wszystko umacniamy”

3. MANTRA BUDDYJSKA „Om Mani Padme Hum”

Mantra OM Mani Padme Hum, to najsłynniejsza mantra w Tybecie, wywodzi się ze starożytnych Indii,
 a do Buddyzmu została przyjęta w 10 w.n.e. Jest to mantra bodhisattwy współczucia (bodhisattva w sanskrycie znaczy przebudzone dobro). Dosłowne tłumaczenie mantry Aum Mani Padme Hum to: oddaj cześć klejnotowi w lotosie. Jedno z bardziej literackich tłumaczeń to: Bądź pozdrowiony skarbie w kwiecie lotosu. W zależności od szkoły buddyzmu mantra jest inaczej wymawiana.

Tybet: ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ Om Ma Ni Pe Me Hung (albo Hum),

Indie (pismo dewanagari): ॐ मणि पद्मे हूँ;: Oṃ Maṇi-Padme Hūṃ.

4. MANTRA SIKHIJSKA „Ra Ma Da Sa”

RA MA DA SA – mantra uzdrawiająca i otwierająca serce. Jest to prastara mantra, która zawiera osiem sylab. Wypowiadanie ich stymuluje przepływ energii w kanale centralnym kręgosłupa, a poprzez stymulację punktów na podniebieniu również chemię mózgu, niosąc spokój, radość i ukojenie

Osiem sylab mocy

Pełna prastara mantra składa się z ośmiu sylab: Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung (wym. Hang)
Jest to osiem dźwięków, których oddziaływanie można odczuć już po pierwszym jej wykonaniu.
Stymulują one przepływ energii w kanale centralnym kręgosłupa oraz w centrach energetycznych (czakrach).
Dźwięki Ra Ma Da utrzymują równowagę tattwy (elementów, sił, które stoją za żywiołami) w ciele energetycznym.
Moc mantry wiąże się z jej zdolnością do łączenia Ziemi i Eteru (dołu i góry, niskiego i wysokiego).
Dzięki temu mantra ta ma działanie uzdrawiające oraz przynoszące równowagę w naszym polu kwantowym, czyli w czakrze serca. Pozwala zbalansować emocje i pozytywnie wpłynąć na pracę mózgu, równoważąc pracę lewę i prawej półkuli oraz działając nie tylko na poziomie duchowym i emocjonalnym, ale także na fizycznym i psychicznym. Ra Ma Da Sa działając na przysadkę mózgową, aktywizując układ nerwowy, mięśniowy oraz komórki w procesie przepływu krwi stymuluje przepływ energii w ciele i wprowadza organizm w stan uzdrowienia.

Co oznaczają sylaby pełnej mantry?
Znaczenie Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung

Ra – oznacza Słońce, a połączenie z jego wibracją daje energię.
Ma – oznacza Księżyc, który uczy nas wrażliwości.
Da – to Ziemia, która stabilizuje nas w swych korzeniach.
Sa – to bezosobowa Nieskończoność.
Sa Say – to totalna Nieskończoność.
So – nasza manifestacja, osobiste poczucie połączenia i tożsamości.
Hung – wibracja łączenia, doświadczenie prawdziwej Nieskończoności, siebie i prawdy.

5. MANTRA SIKHIJSKA „Aad Guray Nameh”

Ta mantra ochronna w języku angielskim nazwana jest Protection and Projection Mantra. Aad Guray Nameh jest wielka, potężna, silna i mocna, a jednocześnie dobra, łagodna i opiekuńcza. Otacza nas energią ochrony.
Znaczenie mantry Aad Guray Nameh:
Oddaje pokłon Mądrości przez Wieki. Oddaję pokłon Prawdziwej Wiedzy. Oddaję pokłon wielkiej, Niewidzialnej Wiedzy.

6. MANTRA SIKHIJSKA „Ong Namo Gurudev Namo”

Ta Mantrą rozpoczyna się praktykę jogi kundalini z przekazu od Joghi Bhajana.

Tłumaczenie mantry:

Kłaniam się subtelnej boskiej mądrości, boskiemu nauczycielowi wewnątrz.

7. MANTRA BUDDYJSKA – „Teyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Svaha”

Przepiękna buddyjska mantra:

Teyata Om  gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā 

Tłumaczenie: Przechodź, przechodź Przejdź na drugą stronę Przejdź na drugą stronę, przejdź zupełnie na drugą stronę Do oświecenia, niech tak się stanie

iti prajnaparamita-hridayam sa-maptam 

Tłumaczenie: Taka jest konkluzja Sutry Serca

8. MANTRA BUDDYJSKA – „Dehino Smin Yatha…”

Jest to przepiękny tekst duddyjski:

dehino ’smin yathā dehe kaumāraṁ yauvanaṁ jarā tathā dehāntara-prāptir dhīras tatra na muhyati 

Tłumaczenie: Jak wcielona dusza przechodzi w tym ciele z ciała dziecka, do ciała młodzieńca i starca, tak po śmierci przechodzi do ciała innego.
Mędrzec wie o tym i pozostaje nieporuszony.

9. MANTRA BUDDYJSKA – „Om Bhajshadże…”

Buddyjska mantra medycyny

10. HINDUSKA PIEŚŃ BHADŻAN – „Jay Ram Sita Ram Sita Ram”

Pieśni hinduskie nazywane są bhajanami czyt. badżanami, które śpiewa się by oczyścić umysł z negatywnych myśli.
Ta pieść śpiewał Mahatma Ghandi przez 60 lat codziennie.

11. MANTRA KU CZCI BOGINI – „Jaya Ma”

12. MANTRA JOGINÓW – „Om Namaha Śivaya”

13. SUPLEMENT – Mantra „Om Namaha Śivaya” w wersji remix Dub

Muzyka jest życiem

„Miłość jest czymś najmocniejszym na świecie,
a jednak nie można wyobrazić sobie nic bardziej skromnego”
~ Mahatma Gandhi

Serdecznie zapraszam na moje Social Media : )

Scroll to Top